Propozice / Outlines

Zde budou umisťovány propozice a pokyny na jednotlivé závody.

Outlines and detailed instructions are to be posted here.